Welcome down the rabbithole...

Dags att återkomma med ett par saker innan jag lägger ner ämnet för gott här. Att få berätta om det här i lokalradion räckte visst inte! Haha! Måste bara skriva lite om Maria Magdalena och korsfästelsen också, sen ska jag skriva om annat igen.

 

När det gäller Maria Magdalena kan jag rekommendera boken Gåtan Maria Magdalena -  sanningen om Jesu närmaste lärjunge av Laurence Gardner. Han har grundligt studerat de dokument bland Dödahavsrullarna som i detalj beskriver det judiska samfund som hade sitt säte i trakten och kan därmed förklara många händelser som beskrivs i bibeln och som gör dem mer förståeliga. Samfundet förknippas med Esséerna, men Jesus anses tillhöra Nazaréerna, som var en undersekt till Esséerna. Koranen talar om kristna som nazara och det finns inga tecken på att Nazaret skulle ha existerat vid denna tid.

 

Samfundet hade strikta riktlinjer bla när det gällde samlevnad och med hjälp av dessa har han kunnat räkna ut när Jesus egentligen är född! Nämligen söndagen den 1 mars år 7f.Kr. 
Sen skriver Laurence att en födelse var en tvåfaldig händelse. Först var det den fysiska födelsen, sedan var det födelsen in i samfundet. Enligt esséeisk tradition infaller dessa födelsehändelser med tolv års mellanrum. När Jesus blir kvar hos prästerna i templet är han isf inte tolv utan tjugofyra år gammal.

Och det låter ju mer troligt faktiskt, att prästerna skulle ha ett större intresse av att tala med en tjugofyraåring, än med en tolvåring.

 

Men åter till Maria Magdalena. Det finns så många Marior i bibeln att inte ens kyrkornas kyrka, den katolska, lyckas få ihop det! Både Michael Baigent och Laurence Gardner anser iaf att allt pekar på att Maria Magdalena är samma person som Maria från Betania, Lasaros syster. Förutom att Migdal betyder torn så betyder det också stor. Det kan vara så att hon var känd som Maria den Stora och Maria tycks dessutom vara en titel. Marior fostrades i en strikt klostermiljö inom specifika religiösa heliga ordnar och kvinnorna inom det nazareiska samfundet var djupt engagerade i den prästerliga verksamheten.

”Konstitutionerna” – en uppsättning katolska kyrkliga bestämmelser, varnar för denna sedvänja!! Naturligtvis. Inom judendomen hade däremot en kvinna inte någon högre status. Heller.

 

Under klostertiden var det de sju demonprästernas uppgift att ha uppsikt över och övervaka de kvinnliga celibatärerna. Vid bröllopets ingående befriades emellertid kvinnorna från den sju demonernas övervakning… Det innebar att hon befriades från klosterbanden för att kunna gifta sig! Hmm… det här med de sju demonerna som Jesus ”befriade” henne ifrån kan alltså ha betytt någonting helt annat!! Intressant! ;) Bröllopet i Kanan kan ha varit deras trolovning, med tanke på rollerna Jesus och hans mor spelar där, enligt Laurence Gardner! Maria från Betania smorde Jesus på huvudet med en dyrbar balsam några dagar före påsk… Någon sådan balsam fanns knappast i ett hus som tillhörde en bonde eller hantverkare och vid denna tid var innebörden av den beskrivna smörjelsen den av en konung! Jesus var nu erkänd och utsedd i sin roll som Messias och den som utfört ceremonin var ingen mindre än hans hustru!

 Galen

Hans fru!? Ja, men hon utförde faktiskt en hel del uppgifter som tillfaller en hustrus plikter enligt Samfundsreglerna… så det SKULLE kunna vara så och varför skulle vi bortse från möjligheten? Ge mig EN anledning.

 

I Filipposevangeliet kan man läsa:
”Och gemål till Kristus är Maria Magdalena. Men Herren älskade Maria mer än alla lärjungarna och brukade ofta kyssa henne på…” Skit också! Här fattas ett av många ord i texten!! Men GEMÅL kan man tydligen översätta det med också! Följeslagare har jag läst innan. Jag föredrar gemål! 

I Mariaevangeliet kan man läsa Petrus ord till Maria Magdalena:

”Syster, vi vet att Frälsaren älskade dig mer än andra kvinnor. Berätta för oss allt du kan minnas vad frälsaren sa till dig ensam – allt som du vet om honom men som vi inte vet.”

Maria återberättar vad Jesus sagt till henne: ”Välsignad vare du för att du inte ryggar vid åsynen av mig: för där sinnet är, där är skatten.”

Andreas säger till bröderna: ”Säg vad ni tycker om det som har sagts. Jag för min del tror inte att Frälsaren har sagt detta.”

Petrus instämmer och tillägger: ”Skulle han verkligen ha talat i enrum med en kvinna och inte öppet med oss?”

Levis svarade: ” Du har alltid varit hetlevrad. Nu ser jag att du grälar med kvinnan som om ni vore fiender. Men om Frälsaren fann henne värdig, vem är väl du som stöter bort henne? Frälsaren känner henne förvisso tillräckligt väl.”

 

Jaha! Petrus var inte kompis med henne! Nä det kan man ju förstå! Jesus berättade alltså saker för en KVINNA som han INTE berättade för dom, MÄNNEN! Aj då! Verkar ha svidit hårt! Katolska kyrkan har alltså hela tiden haft konkurrens av en kvinna! DET förklarar en hel del!

 

Men Maria Magdalena fanns med vi korsfästelsen tillsammans med hans mor och syskon, hon var med att finna graven tom tillsammans med hans mor och syster och hon var den första som såg honom uppstånden! Varför är hon med överallt och tillsammans med hans familj om hon inte står honom väldigt nära? Naturligtvis har det funnits mäktiga krafter som velat mörka denna eventuella sanning! För vad skulle den enfödde, gudomlige ha för behov av en kvinna!? Va? Nä, så kan vi inte ha det. Dom gjorde således Jesus älskade Maria Magdalena till en hora. Tack för det Jesu Kristi ställföreträdare. Det är säkert Jesus väldigt nöjd med…

 Arg

Å det här med korsfästelsen... Enligt evangelierna överlämnade ju Pilatus Jesus åt folkmassan, som krävde att han skulle avrättas pga religiösa meningsskiljaktigheter. Han hade hädat och haft mage att göra sig själv till Gud! Men den judiska avrättningsmetoden för denna försyndelse var stening. Korsfästelse var ett romerskt straff som utmättes för uppror, inte för religiösa avvikelser… Han korsfästes inte heller mellan två tjuvar, utan mellan två lestai (banditer) – den officiella benämningen på seloterna, den grupp judiska frihetskämpar som var fast beslutna att befria Judeen från den romerska ockupationen. Den odiskutabla innebörden är att Jesus, iaf sett ur romerska ögon, var selot! Och vid iaf ett tillfälle (Lukas 22:36-38), ber Jesus sina följeslagare att beväpna sig med svärd…

 

Men visste ni att det finns ett dokument bevarat som Jesus själv har skrivit?! Det är adresserat till Sanhedrin, det judiska lagrådet, daterat till år 34 e.Kr. Det är undertecknat bani meshiha – Israels barns Messias och i brevet försvarar han sig mot anklagelserna och förklarar att han inte menat att han var ”Gud” utan att ”Guds ande” fanns i honom. Han tillägger också att var och en som på samma sätt känner sig uppfylld av anden också är en Guds son…

Varför du aldrig har hört talas om detta? Ja… Det hittades 1961, då en privatperson grävde ut sin källare i Jerusalem, men när det kom till Vatikanens kännedom, så skickade påven Johannes XXIII bud till de israeliska experterna, som daterat det och begärde att dokumentet skulle förstöras. Självklart! Sedan dess är det gömt i ett kassavalv med klimatanläggning någonstans. Michael Baigent har själv sett det! Den dan minns han inte vad han åt till lunch. Han var helt uppfylld av vetskapen och ville bara gå ut på gatan och skrika ut att den ”laddade revolvern” finns på riktigt! Och det finns mer… men tron är ju viktigast i hela världen och INGENTING får hota den och därmed makten. Dokumenten ligger säkrast där dom ligger, tills vidare.

 Ledsen

Och dog han verkligen på korset? Korsfästning var ett sätt att tortera någon till döds. Det tog ungefär 3dagar. När man inte längre orkade hålla sig upprätt, sjönk kroppen ihop och man kvävdes. Av barmhärtighet krossade man därför benen, så processen skulle gå lite snabbare, men när man kom till Jesus var han redan död! Hmm… Det finns berättelser om de som överlevt och han hängde ju inte där så länge. Kan han ha varit en överlevare? Han klagade över törst och en svamp indränkt i vinäger räcktes upp till honom, men istället för att piggna till så verkar det ha orsakat hans död. Det fanns en drog som användes vid den här tiden, för att framkalla medvetslöshet vid operationer… och… ja… Visst, man stack ett svärd i honom också, men det behöver ju inte ha skadat något vitalt organ. I Koranen står det att han inte korsfästes. Kan det betyda att han faktiskt inte dog på korset?

 Wow!

I evangelierna beskrivs Josef från Arimataia som en ansedd rådsherre. Han var också förmögen och medlem av Sanhedrin. Hans förbindelse med Jesus kom inte som någon överraskning för den romerske guvernören Pontus Pilatus, som oreserverat accepterade Josefs inblandning. När Josef begärde att Jesus skulle tas ned från korset och placeras i en grav som tillhörde honom (Josef alltså) gick han utan vidare med på detta. På grekiska ber han dessutom om Jesus soma som betyder levande kropp!...  hmm… Josef och Nicodemos besökte honom sedan på natten med myrra och aloe som är läkande. Maria Magdalena och moder Maria hade med örter och salvor när dom besökte honom lite senare.

Inte heller kom Josefs inblandning som någon överraskning för dom. Dom deltog alla i Josefs arrangemang och accepterade hans auktoritet. Inte konstigt om det var Jesus bror, Jakob. Han hade nämligen fått titeln: Josef ha Rama Theo, som troligtvis sedan blev Arimataia… Där ser man!

 

När kvinnorna kom i gryningen såg de till sin förvåning att stenen framför graven var bortvält och det klart, har man piggat på sig så pass att det börjar känns tråkigt att sitt själv i en grotta så kanske… Jamen vad VET vi!? Mycket i bibeln är symboliskt, varför skulle inte själva uppståndelsen också kunna var det?

 

På våren 44, alltså 11 år senare, hade iaf Jesus gett sig iväg för att missionera i Galatien. Simon seloten lät förgifta Herodes Agrippa, men lyckades fly. Men detta försatte Maria Magdalena som var gravid (bla enligt Uppenbarelseboken) i en mycket bekymmersam situation då hon förknippades med Simon, släkting och selot. Hon vädjade därför om beskydd hos Paulus fd elev, den unge Herodes Agrippa II, som ombesörjde en resa till hans familjs gods i Gallien. Maria Magdalena lämnade sitt hemland tillsammans med flera familjemedlemmar.

Hon verkade sedan i Frankrike, tog sig till England där hon lämnade den heliga Graalen i invigda prästinnors händer och återvände sedan till Frankrike. År 63, lades Maria Magdalena till vila i sin alabastergrav i Sankt Maximus kapell i Provence.

Enligt traditionen i Languedoc är Maria ihågkommen som la Dompna del Aquae: Härskarinnan över vattnen. På 700-talet flyttades hon och gömdes, då araber och berber gjorde intrång och detta uppdagades inte förrän 300 år senare! Men lugn,Tempelriddare hade satts att vaka över kvarlevorna.

Det står klart att Jesus dog före år 73, för detta år tilldelades hans äldste son, Jesus II Justus, den davidska titeln.

 

Det finns ju massor av historiska dokument som beskriver den här tiden. En mycket liten del valdes ut att ingå i Nya testamentet, men är man intresserad av historia så finns det ju ingen anledning att ignorera allt det andra. Jag är så tacksam för att Michael och Laurence delat med sig av sitt enorma arbete och för att dom gjort oss uppmärksamma på så mycket mer, än det vi fått lära oss i skolan! Och vem bestämmer vad som är sant och inte…?

Om man söker sanningen är inte de köpta mainstream-media de mest tillförlitliga, eftersom pengar styr där. De med mest pengar bestämmer vilken kunskap som ska spridas. Annan kunskap får man söka på eget initiativ och återigen hänvisar jag till tidsskriften 2000-talets vetenskap.

 

Under åren jag har prenumererat har jag läst flera artiklar om Dr Erik Enbys forskning och om hans kamp mot de svenska myndigheterna.  Han har under många år studerat mikrober och levande partiklar i blod och dess betydelse för kronisk sjukdom. 2007 fråntogs han sin läkarlegitimation och i media har han utmålats som charlatan. Nu har han givit ut sina memoarer ”Blod, mod och envishet”. Med boken följer en 40min lång DVD, där han berättar om bilderna av sina mikroskopiska fynd.

 

Han skriver om hur han i den medicinska litteraturen hittat 100 år gammal kunskap om mikrober och mögelsvampar, om bröstcancer som beskrivits som svampangrepp. Kunskap som fallit i glömska. Kan det ligga någon sanning i den? Han börjar leta svar på sina frågor. Han reser och studerar. Han köper sig ett mikroskop av världsklass. Han öppnar en praktik i Göteborg och han studerar sina patienters blod. Hans forskning uppmärksammas internationellt och han får inbjudningar till vetenskapliga kongresser över hela världen där han får presentera sin forskning för en stor och kunnig publik, men i Sverige ses han bara som en bluffläkare…

 Förvirrad

 

 

 

Jag har även läst om den italienske läkaren Tullio Simoncini, erkänd inom den alternativa cancerbehandlingen, men även han har blivit fråntagen sin läkarlegitimation. En 34-årig man med tarmcancer söker upp Simoncini som ett sista hopp, efter att ha fått sin dödsdom av skolmedicinen. Dagen efter besöket dör mannen. Simoncini döms för dråp och fråntas sin legitimation. Men vad är det han har gjort egentligen? Jo, han har kommit fram till exakt samma sak som Dr Enby. Han anser att cancer orsakas av svamp och han har framgångsrikt behandlat sina cancerpatienter med hjälp av… bikarbonat!

 Chockad

 

 

Det började med att han upptäckte att hudcancer försvann när han applicerade natriumbikarbonat! Det ger en höjning av pH-värdet, som svampen inte kan överleva. ”Men vem skulle offra stora forskningsresurser på ett ämne som inte går att patentera?” undrar 2000-talets vetenskap. Simoncini berättar att candidasvamp som finns i luften i vår omgivning, kan komma in i vårt blod och orsaka sjukdom. Han menar att en svampinfektion kan övergå inte bara i cancer, utan även i andra kroniska sjukdomar, som tex MS och psoriasis. Han berättar att han botat ca 500 cancerpatienter med sin metod och även människor som inte blivit hjälpta av skolmedicinen. Många kommer långväga ifrån för att söka hjälp. Han kan fortfarande ta emot patienter och ge dom råd, men han får inte ge dom någon behandling. Han jobbar nu mest i utlandet och även han deltar regelbundet på konferenser och kongressen världen över.

 

Om några år kommer vi förhoppningsvis att veta mer. Det pågår trots allt studier lite varstans i världen. Bla har man vid Tamp Universitetet i Florida börjat experimentera med bikarbonat för att behandla just cancer.

 

Även i Sverige har man genom forskning kommit att förknippa svamp med cancer. Jure Piskur, professor vid Lunds Universitet har forskat på svampen Candida glabrata och har visat på hur den kan kasta om sina kromosomer och därmed undgå immunförsvaret. Vid hälsa gör den inget större väsen av sig, men vid obalanser i den inre ekologin frodas den och eftersom den kan omstrukturera sig själv, så blir svampinfektionen väldigt svårbehandlad. Den stjäl näring från patienten och använder socker för att föröka sig själv. Candidan äter upp kroppen inifrån. ”Det kanske inte alls är så att det är den genetiskt förändrade mänskliga cancercellen som är orsak till tumören. Det kan vara tvärtom!” Men Jure kan inte gå vidare med sin forskning. Att ansöka om mer anslag till forskning om cancer och svamp kommer troligtvis vara förgäves, säger han. Istället kommer han att använda sin nyvunna kunskap för att undersöka dess roll inom livsmedelsframställningen…

”Det är skandal att banbrytande svensk cancerforskning måste avbrytas pga pengabrist.” avslutar Ingmar Ljungqvist denna artikel.

 Arg

 

 

Dessa mikrober som finns i oss lever oftast i harmoni med oss, MEN om vår inre miljö förändras så tar dom över och blir våra fiender. Dom kan byta skepnad och på så sätt undgå vårt immunförsvar. Dom kan perforera våra tarmar, så att gifter läcker ut i kroppen. Så om detta händer, hur kan man då komma i balans igen? Hur återställer man den inre ekologin? Vilken typ av behandling hjälper? Det gäller naturligtvis att vara försiktig, så att man inte stör ut den symbiotiska balansen ytterligare. En ”harmonisk samexistens mellan våra egna celler och mikroberna är nödvändig, för vår hälsa”. Om inte de rätta förhållandena för en svamptillväxt finns, kan inte heller cancertumören existera. ”Miljön betyder allt – själva mikroben intet!”

 

Exempel på behandlingar kan vara:

Hypertermi innerbär att man behandlar det angripna området med hög värme. Friska kroppsceller tål högre temperaturer än mikroberna.

Kosten kan spela en avgörande roll eftersom svampen lever på socker. Undvik för att svälta ut svampen. LCHF har visat sig ge färre cancerfall, men tänk på att dieter är individuella. Mjölkprodukter innehåller laktos, som är en sockerart.

Höj pH-värdet i kroppen. Björksav, björkaska, bikarbonat. Vi är tyvärr ofta försurade liksom den miljö som omger oss. Vi är inga undantag.

Örtterapi, i barken från olika träd finns naturligt svamphämmande substanser.

Mjölksyrebakterier, cassava eller maniok, aprikoskärnor (som svenska regering förbjudit import av!) groende mungbönor och sparris motverkar svamptillväxt.

Ozonterapi syresätter kroppen liksom

Joniserat silver, som dessutom tar död på svamp, parasiter, virus…

 

Det har länge pågått en hetsjakt på kolloidalt silver. Man påstår att det är farligt och rent av giftigt, men några bevis för detta har inte kunnat frambringas. Det har varit allt från varningar från Livsmedelsverket (som jag har noll förtroende för) och larmreportage från Rapport, till Vetenskapsradion som sände en hel serie med olika experter som skulle berätta och förklara hur farligt detta var. Lyssnarreaktionerna blev inte riktigt vad man tänkt sig. Radiolyssnarna rapporterade en helt annan bild, att det kolloidala silvret hade hjälpt dom att återvinna sin hälsa. Vetenskapsradion fick också mycket kritik för att dom framställt saken så ensidigt. Det visade sig att ”experterna” varit väldigt dåligt pålästa och tex inte gjorde skillnad på silvernitrat och den form av silverjoner som ingår i kolloidalt silver. Pinsamt om man är toxikologprofessor, skulle JAG tycka.

 Rodnar

 

 

Trots att det inte finns några bevis för att det skulle vara farligt har man infört förbud mot att sälja det som kosttillskott, däremot får man fortfarande sälja det som vattenrenare. Du kan därför inte fråga försäljningspersonal om dosering, men jag har sparat en gammal flaska och kan meddela att 2-6 tsk per dag är rekommenderat intag. Vätskan ska hållas under tungan i ca en minut innan man sväljer den.

 

Men tillbaka till cancern. Vad finns det för bevis att cancer faktiskt är svamp? Ja, i årets första nummer av 2000-talets vetenskap, kan man se fotobevis. En bild visar ett vävnadsprov mikroskoperat i 1200 gångers förstoring. Bilden visades först för professor Lindskog vid Radiumhemmet på Karolinska Institutet. Hans bedömning var klar.

-Det är cancerceller!

Sedan visades preparatet för forskaren och mykologen Robert Daun, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet. Hans bedömning var också klar.

-Det ser onekligen ut som en sporsäckssvamp!

Preparatet från vävnadsprovet var taget från en bortopererad bröstcancertumör… även flera fall av livmodercancer har studerats och uppvisat samma utseende. Man kan se att ”tumörens inre i huvudsak är uppbyggd av svamp med hyfer, sporsäckar, sporer och runda jästformer”.

 Blinkar

 

 

På följande tre sidor i detta nummer får sedan Dr Enby tolka bilderna. Som alltid när jag läser intressanta texter, sitter jag med en penna i handen och stryker under när jag hittar nåt som jag vill komma ihåg. En mening som jag strukit under lyder:

Andra forskare har också noterat icke mänsklig växt i cancerprover, men de har då dragit slutsatsen att proverna skulle ha varit kontaminerade.

WHAT!! Typiskt! Viktig information viftas bort som en fluga, för att det är inte det man letar efter… men den finns där… Det är sånt här som gör mig fruktansvärt frustrerad. Det är lätt att tänka: Jävla idioter! Men det gör man ju inte. För man står ju över sånt. Men OM jag inte hade gjort det, då hade jag tänkt det…

 

Han förklarar att sporsäckssvampar lever som tryfflar ungefär… så from nu kommer jag tänka på cancer som tryffelsvampar… myceliermetastaser… hmm…

Dessutom för större cancertumörer med sig en lukt av förruttnelse skriver han…

 

Men det här med okontrollerad celldelning då? Är det bara bluff då eller? Nej, det sker, men man skulle kunna se det som ett sätt för kroppen att skydda sig, genom att kapsla in och förhindra en omedelbar spridning av angriparen.

 

Dr Enby avslutar med orden: ”Det finns således anledning att involvera mykologer i cancerforskningen.” Patologen har ju av naturliga skäl inte samma kunskap om svampar som en mykolog.

 

Absolut! Vad väntar vi på? Men är det nån som tror att Cancerfonden och Rosa Bandet skulle bekosta nåt sånt? Nåt säger mig: Not! Varför? Läkemedelsbolagen sponsrar dom och de är absolut inte intresserade av någonting sånt. Tyvärr. Så det kommer inte ske. Nu vet ni varför jag aldrig skänker en spänn till cancerforskningen. Har aldrig gjort och kommer aldrig göra. Inte ens om man uppmanas att ”tänka på Cancerfonden” vid människors bortgångar. Jag gör det INTE!!

 Arg

 

 

Cancer var förut en ovanlig sjukdom, men allteftersom vi kommer allt längre ifrån en naturlig livsstil ökar den drastiskt. Gifter, näringsfattiga livsmedel, stress, strålning osv. Back to nature!

 

Här kommer fler understrykningar:

Problemen uppstår när den nya informationen kullkastar medicinens dogmer så till den grad att man blir tvungen att ändra på trossatserna. Det kan för många, både yrkeskunniga och myndigheter, bli utomordentligt problematiskt att ompröva det man alltid har trott på.

 

Idag ingår alla läkare i ett hårt reglerat system där den som sticker ut snabbt kan uteslutas.

 

Men om du är onkolog och har tillgång till preparat från cancer – mikroskopera dem och ta med dig bilderna till en mykolog och fråga vad dom ser? uppmanar artikelns författare Ingemar Ljungqvist, tillika tidningens chefredaktör.

 

Själv tänker jag att man borde ha rätt till sina egna vävnadsprov och själv kunna uppsöka en mykolog om man vill… Undrar hur det önskemålet skulle tas emot… Behandling av cancer och behandling av svamp är ju inte riktigt desamma. Inte än iaf.

 

En annan fundering jag har är varför man inte följer upp och forskar på människor som överlevt sin cancer. DET borde ju vara högintressant. Men man viftar bort det som om dom haft ren tur…

Det tror inte jag.

 

Ja... jag måste bara fortsätta att dela med mig av Michael Baigents fantastiska bok Jesusskrifterna. Han skriver så intressant om min största förebild Jesus. (Nej, jag är fortfarande inte religös.) Han är historiker - inte teolog - vilket är en oerhört skön skillnad. Ingen "låda" som begränsar!  

Ler

 

Att Jesus var en dubbel Messias, är kanske ingen nyhet för en del av er, för genom sin far… (ööö??!!!) hörde han till Davids släkt (KUNG David… asså jag tror inte att Josef var en enkel snickare) och genom sin mor var han ättling till översteprästen (en titel som gick i arv) Aron… dvs en messias av Aron och Israel. Så han var liksom inte vilken Svensson som helst.

Han var helt enkelt av kunglig bördJust as you know... 

Cool

 

Vi vet också att när Jesus var tolv år samtalade han med prästerna i templet... men sen försvann han! År 27 eller 28 kom han tillbaka och lät sig döpas i Jordanfloden. Var höll han hus åren däremellan?! Inte minsta lilla hänvisning, till minsta lilla händelse i hans liv, under ALLA dom där åren! Märkligt! Michael frågar sig: Vet dom inte var han finns och vad han gör eller finns det någon anledning att medvetet hålla det hemligt…? En sak kan vi iaf vara alldeles säkra på; han var INTE i Israel. Men var han än var, så var det därifrån han hämtade sina idéer och kunskaper, som han sedan lärde ut när han kom tillbaka. Idéer och kunskaper som verkade nya och svåra för människorna att ta till sig…

 

Otaliga teorier och noll bevis, men Michael följer ledtråden i Matteus. Där kan man läsa att Josef hade en dröm, där han mötte en ängel som bad honom att ta barnet och modern och fly till Egypten, eftersom Herodes sökte barnet för att ”förgöra” det. Jaha, Egypten… en liten betydelselös detalj eller? Ja, i den romerska kyrkan är det det, men i den egyptiska koptiska kyrkan, (som skildes från Rom vid ett kyrkomöte på 400-talet), så är frågan av stor betydelse. ”I närmare tusen år har man bevarat legenden om den heliga familjens färd till Egypten, alla de platser de besökte eller bodde på och alla de mirakel som följde i Jesu spår.” skriver Michael Baigent. Legenden kallas Theofilos vision (385-412) och nedtecknades inte förrän på 1000-talet… men man ska inte förringa muntliga traditioner.

 

Det har existerat en gammal judisk koloni i Egypten, som också var väldigt inflytelserik. Den judiska invandringen till Egypten hade varit omfattande i flera hundra år och förbundna med de grekiska erövrarna, ptoleméerna, hade faktiskt judarna högre rang än de infödda egyptierna, som betraktades som undersåtar. Judarna kom att uppgå i den grekiska kulturen mer eller mindre, genom att anta grekiska namn och använda det grekiska språket. Hebreiskan glömdes nästan bort. Det fanns därför seloter som hade grekiska som modersmål.  

(I Qumran har man funnit manuskript på grekiska som vittnar om nära samarbete med judiska seloter utomlands, där Egypten kan ligga närmast till hands. De tycks också ha varit medlemmar av den sekt som kallade sig Sadoks söner…) 

 

 Och på Jesu tid fanns det faktiskt ett fungerande judiskt tempel i Egypten. Prästerna där tillhörde det äkta saddukeiska prästerskapet. Precis...Saduks söner. Det grundades av Onias ca 160 f.Kr. under hans exil där. Han fick ett gammalt förfallet tempel som egentligen var helgat åt gudinnan Bast och det var från början bara tänkt som något tillfälligt, till dess att templet i Jerusalem kunde återföras till sitt rättmätiga prästerskap. Detta hände dock aldrig… I den rabbinska traditionen kan man hitta debatter om detta tempel, huruvida det var tillåtet eller inte. Michael Baignet undrar varför det aldrig blivit utgrävt, trots att man funnit inskriptioner på forntida hebreiska där. Man har hittat judiska gravstenar och ett fragment av en text med namnet Abram. Troligen av politisk hänsyn, tror han… Platsen heter Tell el-Yehoudieh ”Judeens hög” och ligger ca tre mil utanför Kairo. Den har blivit kraftigt vandaliserad och staden Shibin al Qanatir kommer snart att växa över den… tiden håller snabbt på att rinna ut.

Osäker

 

 

Om nu Jesus och hans familj tog sig till Egypten, så är det mycket troligt att dom tog sig till det  här judiska templet. De kom ju från en selotisk miljö, där man hoppades på att det saddukeiska prästerskapet skulle återinstalleras i Jerusalem. Därifrån till att tänka att Jesus fick sin första skolning här är inte lång. Här skulle han kunna lära sig allt vad det innebar att vara Israels Messias, eftersom alla texter och kommentarer om Messias roll skulle ha varit tillgängliga där. Och någon gång måste han också ha valt en mer mystisk inriktning, vilket det också fanns möjlighet till här…

 

 

Här fanns nämligen en grupp judiska filosofer med mystisk tradition, terapeuterna. En liten gemenskap som ägnade sig åt ett liv i kontemplation. Filon från Alexandria (25 f.Kr – 40 e.Kr), var en grekisk-judisk filosof, som skrev mycket om esséerna och terapeuterna. Bland terapeuterna fanns drag av läkning av själen likväl som av kroppen. Man trodde på en gudomlig verklighet som aldrig skapats, men som var evig… (”En kurs i mirakler”… just sayin' it.) De ville få veta sanningen bakom den förgängliga tillvaron. De mediterade över de bibliska texterna och betraktade dem som symboler för någonting fördolt. Kvinnorna accepterades här som likvärdiga, vilket var revolutionärt på Jesu tid! Terapeuterna bestod av välutbildade och förmögna Alexandriabor, som hade valt att göra sig av med alla sina tillgångar och istället levde ett enkelt liv i gemenskap och tillbedjan. Filon hade själv besökt församlingen och deltagit i deras gudstjänster. Den sorts judendom han beskriver här är uppenbarligen en helt annan sorts judendom och var inte alls beroende av templets förrättningar. ”Deras rike var sannerligen inte av denna världen, vilket Jesus skulle ha instämt i.” filosoferar Michael Baigent och Egypten var fullt av dolda mysterier vid den här tiden. Man ville bokstavligen ta sig till himlen! ("En kurs i mirakler"… just sayin' it.)

 

För de gamla egyptierna ansågs de döda vara de verkligt levande. Det finns dokument som berättar om initieringar och trollformler osv. och det är mycket hemlighetsmakeri runt det hela, så det är inte helt enkelt att förstå. En egyptiolog vid University of Chicago; professor Edward Wente har dragit följande slutsats:

Det var inte nödvändigt att invänta sin död för att få komma i åtnjutande av dessa förmåner, levande människor kunde också identifiera sig med olika underjordiska väsen i olika tillstånd och stadier, genom olika ritualer.

”Vi kan vara förvissade om att det fanns ett antal djupt esoteriska och hemliga ritualer som regelbundet utfördes i de egyptiska templens avskilda rum och kapell, och att både män och kvinnor – däribland Isis prästinnor – invigdes i det gudomliga rikets hemligheter…”

 

Men vad har detta med Jesus att göra? Hmm… ja… Vad menade Jesus med himmelriket?

Det finns inte mycket till förklaring. Något verkar undanhållas den breda allmänheten. Det finns inga ledtrådar om hur man ska ta sig dit. Det beskrivs som ett idealrike som Messias ska införa då han återvänder. Men det verkar som om det bara ska uppenbaras för de invigda, och sen vara för evigt. ”Guds rike är nära” kan uppfattas som om det kommer om en månad typ, men det kan även uppfattas som att det redan finns tillgängligt, för dem som känner vägen! Eller hur?! Och Jesus beklagar sig i Matteus 23:13: ” Ve er, ni skriftlärde och fariséer, ni hycklare, som stänger himmelriket för människorna! Själva kommer ni inte ditin, och dem som vill komma dit tillåter ni inte att komma in.”  Visst låter det som om det handlar om en plats som vi skulle kunna komma till om vi bara fick… när man tänker efter.

 

På frågan om när detta rike skulle komma svarar han: ” Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.” Lukas 17:20-21

Hmm... tycker väl inte att prästerna direkt uppmanar oss alla att finna vår egen väg till Gud inom oss själva, såsom Jesus verkar mena... om man säger... Och varför gör dom inte det, kan man ju undra. Jag skulle tro att det helt enkelt är så att dom inte vet hur man gör. Alltså att dom inte vet mer än vi. Är helt övertygad om att dom inte kan hjälpa oss att finna Gud... på riktigt. Den vägledningen får man hitta på annat håll. Genom meditation är mitt tips.

 

Michael har mycket mer spännande att berätta, men jag antar att du inte hinner sitta här och läsa hela dan. Så jag återkommer. 
Vinkar

PS. För er som undrar över "En kurs i mirakler" (A course in miracles), kan jag berätta att det är en bok på 1300 sidor!, som jag just börjat studera. Under sju år, 1965-1972, kanaliserade Helen Schucman Kristi ord och det är en kurs för dom som vill lära sig att genomskåda denna illusion och ta sig härifrån och tillbaka till vårt ursprung i Gud... precis det som Jesus predikade för tvåtusen år sedan. Just sayin' it...

Det är mycket påven nu och för ett tag sen delade en av mina söner en liten film: ”How to become Pope” på Facebook.  Om nu nån funderar på det. Den är tecknad och informativ, ganska rolig och går i ett rasande tempo i ca 5min. Och man förstår att det tar så där en 80år att ta sig dit, så det gäller att bestämma sig tidigt. Å ändå hänger det på lite ”tur” i slutänden. Se den på Youtube! Ler stort

Av en slump… ?... har jag även fått en bok i handen av en vän; Jesusskrifterna av Michael Baigent.  Kapitlet jag just läser handlar om hur påven fått sin makt! Och det är en rysare. Att kyrkan inte har någon historia att vara stolt över, det är vi väl alla medvetna om. Ändå känns det chockartat att läsa om de faktiska händelserna. Jag har ofta lite skämtsamt sagt att Påven är Djävulens ställföreträdare, men fan vet om det inte är sant ändå… Jag menar då naturligtvis själva ämbetet.

 

 

Här kommer lite fakta från Jesusskrifterna och lite tankar från mig:

Jesus var jude, verkade som jude och dog som jude. Han var palestinier, som talade arameiska och kristendomen fanns inte. Namnet Jesus kommer av det arameiska Yeshua, som betyder förlösaren eller frälsaren. Det kan rent av vara en titel och isf vet vi inte hans rätta namn.

En generation efter Jesus död började hörsägner och berättelser om hans liv att nedtecknas och till slut fanns det hundratals texter med Jesusminnen, som kunde se ganska olika ut. Naturligtvis började då olika inriktningar utvecklas och självklart försökte alla dominera. Därmed börjar även manipulationen av synen på Jesus. 

Osäker

På 200-talet stod två starka traditioner mot varandra. På ena sidan fanns dom som sökte kunskap och på den andra sidan stod dom som tyckte att tron var det viktigaste.

”Tron är grunden för det vi hoppas på: den ger oss visshet om det vi inte kan se”, skrev Paulus i sitt brev till hebréerna.

 

Samtidigt som alla höll på att hävda sin version av kristendomen, förändrades kyrkans organisation. Den centraliserades. En enda biskop fick nu makt över ett eget stift. Och naturligtvis var biskopen av Rom tydlig med, att just HAN var den viktigaste av alla biskopar. Påven Stefan I (254-257) var först ut av biskoparna av Rom, att hävda att han var aposteln Petrus efterträdare. I Matteusevangeliet 16:18 säger nämligen Jesus: ”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka”.

Kyrkan kom att bli den katolska och den katolska kyrkan anser sig utgöra den enda vägen till sanningen. 

Förvirrad

Under kejsar Konstantin tilläts kristendomen att blomstra, men han ville uppnå enighet och sammankallade till kyrkomötet i Nicaea. Där skapades en kristen världsordning med en gemensam trosuppfattning.

 

De teologiska kriterierna kom helt enkelt till så att en grupp satte sig ner och utifrån sina egna perspektiv och uppfattningar, bestämde vilka texter som var äkta och vilka som var falska, dvs ortodoxa eller kätterska. Det nya testamentet fastställdes mer än 360 år efter det att händelserna faktiskt utspelat sig. Man röstade igenom Jesus gudomlighet, med ett fåtal röster emot och lät samtidigt påskina att detta också var en historiskt korrekt tolkning och därmed sanningen. Det kristna budskapet var inte ämnat för judarna, utan vände sig till hedningarna. Jesus hade förvandlats till kristen. Allt som var kätterskt skulle förkastas och utrotas. ”Vi lider än idag av sviterna efter detta” skriver Michael Beigent. Huttrrr… 

Sjuk

Leo I förde slutgiltigt och kompromisslöst fram det anspråk som existerar än idag, nämligen att Kristus överlät den högsta ledningen över kyrkan åt Petrus och att denna ledning överförs från Petrus till varje efterföljande biskop av Rom, och att biskopen av Rom, dvs påven är ”främst bland alla biskopar”   och fungerar som ett ”mystiskt förkroppsligande” av Petrus. Den andliga makten ligger hos påven, ingen annan.

Påvens OFFICIELLA titlar är (han har alltså fler) enligt Wikipedia:

  • Biskop av Rom
  • Jesu Kristi ställföreträdare
  • Aposteln Petrus efterträdare
  • Överhuvud för den universella kyrkan (ordet ”katolsk” översätts ofta med ’universell’ eller  ’allmännelig’)
  • Italiens primas (den främste)
  • Romerska kyrkoprovinsens ärkebiskop och metropolit (kyrklig ledare)
  • Vatikanstatens härskare
  • Guds tjänares tjänare

 

(Guds tjänares tjänare kommer tydligen på sista plats…)

 

Man skaffade sig snart kontroll över hedniska kultplatser och fester. Jesus är ju tex inte alls född den 24 eller 25 december. Inga herdar vallar sina får och ligger ute om nätterna under denna årstid. Det är helt enkelt för kallt även där. Så han måste ha varit född antingen på våren eller hösten. Men man tog helt enkelt ett datum när hedningarna ändå hade en stor fest.

 

På 1200-talet sågs katarerna som ett stort hot mot kyrkan. Kartarerna prioriterade en personlig religiös upplevelse och var inte intresserade av jordiska ting. Dom levde ett enkelt liv i bön och undervisning. De var vegetarianer och reste runt två och två för att erbjuda andlig tröst. De stod för ärlighet och sanning, godhet och enkelhet. Här krävdes en organisation för att utrota det omfattande ondskefulla kätteriet! Dominikanerorden och inkvisitionen grundades. Inkvisitionen var 1200-talets underrättelsetjänst – en armé av hemliga angivare, hänsynslösa förhörsledare och kyliga domare som alla agerade i Kristi namn. Kartarerna krossades. Sedan var det Tempelriddarordens tur, sedan franciskanermunkarnas. Sen var det judar och muslimer i Spanien. Hela tiden nya grupper av kättare att utrota, nya bål att tända. På 1400-talet var det häxornas tur. Dominikanerna producerade en manual, en av historiens mest ökända böcker Malleus maleficarum eller Häxhammaren. Den skrevs 1486 av två välutbildade tyska dominikaner. ”De båda experterna fann att den allra värsta formen av ondska huserade i kvinnorna. De saknade disciplin, ”var vackra att titta på, smittsamma att beröra och dödliga att hålla sig med” och ”all häxkonst kommer av köttslig lust, som hos kvinnorna är omättlig”.  Omg... 

Gråter

Uta Ranke-Heinemann professor i religionshistoria:

”Om man betänker det förtryck, det förtal och den demonisering som kvinnor utsatts för, är hela kyrkohistorien en enda lång och egenmäktig, fördomsfull, maskulin despoti över det kvinnliga könet. Och denna despoti pågår oförhindrat än idag.”

Michael Baigent håller med henne och jag har ofta lite provocerande sagt att ”allt är kyrkans fel”. ALLT är kyrkans fel. Om helvetets eld hade existerat, så hade jag vetat vilka som brann där.

 

Historien om jungfrufödseln uppstod under 200-talet, när det hebreiska ordet för ”ung kvinna” översattes med ”jungfru”… och därur uppstod troligtvis även tanken om celibat… År 1139 förbjöds äktenskap och sex för romerska kyrkans präster. Men en judisk man på Jesu tid, var med högsta sannolikhet gift. En ogift judisk man hade varit något SÅ uppseendeväckande, att det skulle stått omskrivet någonstans, anser Michael. Det finns inga bevis, men indicierna pekar på att Maria Magdalena faktiskt var hans hustru. Detta kan man förstå av texterna i Filipposevangeliet (Nag Hammadi-texterna) och i Mariaevangeliet (som också återfanns i Egypten).

Kärlek

Ja, iaf… Inkvisitionen bytte namn till Heliga stolens invigda församling 1908. 1965 bytte den namn igen, denna gång till Troskongregationen. Uppgiften är densamma; att upprätthålla trons ortodoxi. Tex har man försökt kontrollera och förhindra allmänheten att ta del av Dödahavsrullarna. "Tyvärr" var de alltför kända för att kunna förstöras, men man drog ut på utgivningen i vad... 40 år eller nåt sånt. Bra jobbat där!! Här satt Joseph Ratzinger som ledare fram till den dag då han valdes till vår senaste påve,  Benedictus XVI. Påvens uppgift är att leda den katolska kyrkan och dess 1,1 miljarder medlemmar världen över.

 

Som statschef för världens minsta stat har påven en begränsad internationell roll att spela, men som religiös ledare för en sjättedel av världens befolkning är han desto mer betydelsefull. Ambassadörer blir därför ackrediterade till Heliga stolen, och inte till fursten av Vatikanstaten...

 

Benedict XVI förnekar naturligtvis att kyrkan är en mänsklig konstruktion och han påstår dessutom att uppenbarelserna upphörde med Jesus Kristus. So… end of discussion.

 

 

Dagen innan han meddelade sin avgång twittrade han:                                        

Benedict XVI ‏@Pontifex

We must trust in the mighty power of God’s mercy. We are all sinners, but His grace transforms us and makes us new.

 

Hmm… ska det analyseras…? Vill han påminna om att den som kastar första stenen må vara utan synd…? Ah skit samma. Profetiorna säger iaf att det är dags för den siste påven att tillträda… Låt oss hoppas att det är sant.

Varför är livet ett mysterium? Varför får vi inte svar på alla våra frågor? Ska det vara så? Är det meningen att vi ska famla runt i blindo och först efter döden få svar på alla frågor? VA?! Finns det nåt facit? Det måste det väl finnas...?
Blinkar

 

För några år sedan läste jag Olösta gåtor ur mänsklighetens förflutna av Erich van Däniken. En upptäcktsresande som flugit 100 000km över hela världen och utforskat allt mystiskt som finns. Jag fick nåt att tänka på. Nu har jag läst Gryningens budbärare av Barbara Marciniak och… hmm… detta fick mig att återigen plocka fram den gamla boken från 1969.

 

I inledningen skriver han:
”Ty så mycket är säkert: det är något som inte stämmer i det vi tror oss veta om vårt förgångna…”
Håller med!!!

 

Han undrar hur vi skulle ha uppfattat en rymdfarkostlandning, när vi själva var ett primitivt folk. Kanske skulle vi ha uppfattat det som om ”gudarna hade nedstigit från himmelen”. Kanske hade dom gett oss ”några enkla grundregler och moralbegrepp för att hjälpa den samhälleliga utvecklingen på traven”. Kanske befruktade dom några av kvinnorna för att skapa en ny ras. När utomjordingarna rest vidare, kanske vi försökte förklara allt som hade hänt med vårt enkla språk och det blev till sagor/myter som gick i arv. Kanske ristade vi in bilder av det vi sett i klippblock. Bilderna kunde kanske ha liknat ”jättar, som bar hjälmar och käppar på huvudet och kistor på bröstet, kulor som sveper fram genom luften med varelser sittande på dem, käppar som slungar ut strålar som från en sol, fordon som ser ut som jätteinsekter”. Kanske ”förklarades den plats där rymdskeppet stått för helig mark och blev till en vallfärdsort" och kanske uppförde utomjordingarna pyramider och tempel – självklart med astronomiska mått.

Mmm… kanske…  

 

Och hur förklarar man följande exempel: (Ni som inte är intresserade kan skumma ner en bit, för detta blev ganska långt... man kan säga att tanken med mitt "nya kortare format" gick i stöpet. Harkel.")Cool

På 1700-talet hittar man en samling gamla kartor från 1500-talet i Topkapupalatset i Istanbul. Kartorna är absolut exakta. Över Medelhavsområdet, Döda havet, Nord- och Sydamerikas kuster och tom Antarktis!! Även den inre topografin är perfekt intecknad! Men Antarktis bergskedjor upptäcks ju inte förrän 1952, så HUR gick detta till? Amerikanska flottans kartografiska avdelning, påstår att bilderna måste ha tillkommit genom flygfotografering! Van Däniken undrar om man kan anta att det kan ha varit en gåva från ”gudarna”.

 

I Peru finns ENORMT jättelika figurer inristade på ställen som bara kan uppfattas från luften…Och detta har man gjort utan tillgång till moderna maskiner och redskap. Eller…?

 

I Tiahuanaco har man hittat en kalender från forntiden,där man kan avläsa vår- och höstdagjämning, de astronomiska årstiderna och månens rörelser – med hänsyn till jordens rotation.
Hundra ton tunga sandstensblock bildar grund till 60 ton tunga murblock. Släthuggna med kopparklamrar, vattenledningar av sten – exakta precisionsarbeten.
En inskription berättar om ett rymdskepp som landsatte mänsklighetens urmoder på jorden, just för att hon skulle föda en massa barn. Här finns hällristningar och bilder av fyrfingrade varelser. Och inte bara där.

 

Ett annat känt ex är ju Påskön. Jamen alla har ju nångång hört de otroliga siffrorna! Hundratals statyer som väger ca 50 ton, med mössor som väger 10 ton av sten från annan ort!! Hur kan vi förklara detta? Det kan vi inte. Dom infödda kallar fortfarande sin ö för”Fågelmänniskornas ö”. Men varför kan vi inte räkna utomjordingar som en möjlighet? 

 Förvirrad

Han skriver vidare:
”Det är ju omöjligt och otroligt att det bara skulle bero på en ren slump att författarna till Mahabharata, Bibeln, Gilgamesjeposet, eskimåernas, indianernas, de nordiska folkens, tibetanernas och andras traditioner berättar helt likartade historier, om flygande ”gudar”, sällsamma himlafarkoster och fruktansvärda katastrofer i samband med dessa uppenbarelser.”  Men hallå! Sannolikheten att det finns bebodda planeter är större än att det INTE skulle finnas. Så varför skulle dom inte kunna ta sig hit? Bara för att vi inte kan ta oss dit...?  Nej, det är liksom vadsomhelstmenintedet. Varför är utomjordingsteorin inte accepterad?

 

Å Cheops… ”Hur kan någon vara så enfaldig att han faktiskt tror att pyramiden bara uppfördes som en kungagrav och inte ett dugg annat?” skriver han.
Han tror att pyramiderna redan stod där och att faraonerna tyckte att de då gärna kunde användas till kungagravar. Å det tror jag med.

Osv, osv... det finns ju HUR mycket sånt här som helst! Läs hans bok! 

 

Han är också övertygad om att forskningsmöjligheterna hämmats av kravet på att ”Bibelns böcker måste betraktas som heliga och oantastliga”. Absolut! Å nu är vi DÄR igen!!! Man kan ju inte låta sig begränsas av någon religion om man vill hitta sanningen. Man måste tänka gränslöst! Funderar på att läsa gamla testamentet, med detta i åtanke… kanske blir det mer intressant då. ;)

 

För man kan ju undra: 
Varför talar Gud i pluralis? Varifrån kom jättarna? Varifrån kom alla dom där människorna som Kain kom dragande med plötsligt? Var inte Adam och Eva först? (För visst var det Kain?) Vad hände i Sodom och Gomorra? Varför var det så bråttom att ta skydd bland bergen? Varför fick de inte vända sig om? "Så lät Herren svavel och eld regna från himlen. Dagen efter steg rök upp från landet, lik röken från en smältugn…"

Det verkar vara mycket gudar och rök och dån och eld och väsen… i Bibeln. 

Van Däniken påstår också att förbundsarken varit elektriskt laddad. Att nån föll död ner, som träffad av blixten, när han råkade ta tag i den då oxarna snavade!  ”För om man rekonstruerar de anvisningar som ges i Andra Mosebok, får man en elektrisk ledare kapabel att ge stötar på flera hundra volt!” påstår han. 

 Chockad

”Inkakulturens gudasagor rymde traditioner om att stjärnorna var bebodda och att ”gudarna” hade stigit ner till människorna från Plejadernas stjärnbild. Ideligen finner man samma sak också i de sumeriska, assyriska, babyloniska och egyptiska texterna: gudarna kom från stjärnorna.”
Detta citat för mig till den bok jag läst nu, Gryningens budbärare – undervisning från Plejaderna.

 

En kvinna vid namn Barbara Marciniak har sedan 1988 kanaliserat existenser från Plejaderna. 400 timmars kanalisering finns sammanfattad i denna bok. Så vad säger dom?

Dom säger att jorden erövrades av ”mörka” krafter för 300 000år sedan. Att dom avaktiverade 10 av våra ursprungliga 12 DNA-strängar, så att vi nu bara harvar runt med 2. (Jaha, det skulle kunna förklarar en hel del!) Detta gjorde att vi inte längre kunde ta emot ljuset dvs informationen som vi tidigare ständigt stod i kontakt med. Dessutom las skyddsslöjor runt jorden för att hindra ljuset från att komma in. Dessa existenser fick nämligen sin näring ur rädsla. Alltså gjorde dom allt dom kunde för att skapa rädsla och kaos, men ändå kunna kontrollera oss. Män togs ifrån sina känslor, för att kunna lyda order – kvinnor fick sina halschakran blockerade, så de inte kunde protestera. Allt för att skapa motsättningar.  ”Det mänskliga experimentet” har haft en enda radiokanal på 300 000år. Så hur kan vi rädda jorden?

 Ledsen

För flera tusen år sedan började ”Ljusets familj” att infiltrera jorden. Själar med annat  ursprung, tog frivilligt på sig uppgiften, att i hemlighet låta sig födas på jorden för att sedan kunna sprida ljuset från insidan. (Läs mer om detta i Earth Angels av Doreen Virtue.) De har låtit sig reinkarnera på denna planet under flera tusen år för att skaffa sig kunskap och erfarenhet om hur jorden fungerar. Skillnaden har varit att dom fötts… hd-ready… typ. Dom har fötts med förutsättningar att kunna ta emot ljuset, ta emot koderna som krävs för att utvecklas och därigenom även utveckla människorna. Dessa Ljusets familjemedlemmar har inte alltid haft det så lätt. Eftersom dom inte själva minns sin uppgift när dom kommer ner hit till mörkret, så har många av dom inte orkat bära sitt utanförskap. Missbruk, utnyttjande och självmord drabbar inte sällan medlemmar av denna Ljusets familj. Dom som lyckas däremot kan åstadkomma mirakler! Du kanske spontant kommer att tänka på nån...

 

Nu är tiden kommen säger dom. Nu har Ljusets familj så många medlemmar här att det är dags att ta utvecklingen till nästa nivå. Operationen har startat. Ljuset kommer i högre och högre frekvens. Detta kommer att orsaka kaos, eftersom allt som representerar mörkret måste förgås. Vi måste också göra allt vi kan för att anpassa oss till de högre frekvenserna, annars kommer vi inte klara av dom. Materia kommer inte att ha samma täthet, våra kroppar kommer att bli lättare och kännas mer som energi. Evolutionsprocessen tar oss helt enkelt till nästa nivå! Vi är på väg mot ett dimensionsskifte. Säg hej då till Homo sapiens sapiens. So what to do?

 

Dom ber oss att ha för avsikt att skapa det högsta bästa för mänskligheten, dom ber oss att rensa ut allt gammalt vi bär på, som inte gynnar oss längre. Dom uppmanar oss att vända oss inåt, att söka ljuset i vårt inre och följa vår inre röst. Att visualisera hur våra DNA-strängar återaktiveras, se för vårt inre öga hur vi blir hela igen. Att vi känner efter och följer vår intuition. Att vi ser oss om efter de som representerar Ljusets familj och går samman med dom.  

Dom ber oss att djupandas för syre hjälper oss i förvandlingen, att dricka mängder rent vatten, för det fungerar som ledare och håller systemet öppet. Dom ber oss att jorda oss, känna jorden och stå stadigt med båda fötterna på jorden. Dom ber oss också snurra… 33 varv... tre gånger om dan... Jag tänker på de dansande dervischerna. Varför snurrar dom  egentligen? Dom kanske tar emot ljus, dvs information...?

 

Ja... å hur farligt kan det vara? OM detta är viktig information för att kunna rädda världen, så har jag förmedlat den nu. Iaf för mina närmaste vänner...  ja, eller iaf för mina närmaste vänner, som läser den här bloggen. Och kanske för nån till... nån som irrat sig in av misstag och nu undrar om jag är riktigt klok. Ja... jag förstår ju det. Jag kommer ju nog inte dra detta på nästa släktkalas... om man säger.

 Vinkar

Men jag är helt övertygad om att utomjordingar existerar, även om jag inte sett nåra... vad jag vet. Och jag tycker att vi ska låta utomjordingteorin få plats bland alla dom andra teorierna och inte på nån liten undanskymd skämmig plats för "flummare". Nä, för när som helst nu kommer vi få tillfälle att säga: 

Vad var det jag sa! Där ser du! Jag är inte alls galen! 

So... go for the light! 

Senaste kommentarer

16.04 | 13:53

Hade ett gammalt födelsemärke som plötsligt började växa,framförallt på höjden. Misstänkte basiliom och strök på bikarbonat+kokosolja. Borta på 2 veckor.

...
26.03 | 17:35

Skitkass det inte gick att skriva mer här. Det finns riktiga läkare som riskerar sina sina jobb och rekommenderar alternativa cancer behandlingar, å räddar liv!

...
23.11 | 10:10

Underbart bra skrivet, tack!

...
28.11 | 00:48

Detta måste ni bara läsa !

...
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS